Reviews

Laura MARUȘCA, Delia Cristina BALABAN, Cosmin IRIMIEȘ


Abstract:

Cristina NISTOR, Acoperirea mediatică a situaţiilor de criză [Media Coverage of Crisis Situations].
Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2015.

Meda MUCUNDORFEANU, The German-language Press in Romania during the Communist Period. Case Study: the Newspaper Neuer Weg [A History of the German Media in Transylvania during the Communist Period]. Mittweida Hochschulverlag, 2015.

Joseph. R. DOMINICK, Ipostazele comunicării de masă: Media în era digitală [The Dynamics of Mass Communication: Media in the Digital Age]. Bucureşti, Comunicare.ro, 2009.

Keywords: Cristina NISTOR, Meda MUCUNDORFEANU, Joseph. R. DOMINICK

Download